Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1
im. rtm. Witolda Pileckiego w Piotrkowie Trybunalskim
Logo Piotrkowa Trybunalskiego

Marsz Rotmistrza

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 1 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 1 =PIOTRKOWSKI MARSZ PILECKIEGO

25 maja 2018 r.
godz. 14:30

PIOTRKOWSKI MARSZ PILECKIEGO – to forma upamiętnienia jednego z największych bohaterów w dziejach Rzeczpospolitej. Data 25 maja to dzień zamordowania przez komunistów Witolda Pileckiego, społecznika, rotmistrza Wojska Polskiego, kawalerzysty, harcerza, ochotnika 1920 roku, żołnierza podziemia, organizatora ruchu oporu w KL Auschwitz, powstańca warszawskiego, bohatera narodowego.

Trasa przemarszu:
Początek – Rondo Żołnierzy Wyklętych - al. 3-go Maja - Plac Kościuszki - ul. Sieradzka - Rynek Trybunalski.

Organizator:  Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. rtm. Witolda Pileckiego, ul. Roosevelta 1, 97-300 Piotrków Trybunalski.
MARSZ JEST APOLITYCZNY. JEDYNE BARWY TO BARWY BIAŁO-CZERWONE. MARSZ MA CHARAKTER PATRIOTYCZNY.

Regulamin Piotrkowskiego Marszu Pileckiego:

Postanowienia niniejszego regulaminu obowiązują wszystkich uczestników Piotrkowskiego Marszu Pileckiego, odbywającego się 25 maja 2018 r. w Piotrkowie Trybunalskim:

  • organizatorem marszu jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr1 im. rtm. Witolda Pileckiego, ul. Roosevelta 1, 97-300 Piotrków Trybunalski;
  • nad porządkiem manifestacji będzie czuwać służba porządkowa. Każdy z uczestników maobowiązek dostosowania się do poleceń organizatorów oraz przedstawicieli służby porządkowej;
  • Marsz ma charakter patriotyczny. Idziemy wyłącznie pod barwami biało-czerwonymi;
  • Marsz jest apolityczny. Zakazane są wszelkie flagi i transparenty partii politycznych;
  • wznoszenie haseł politycznych, antyrządowych czy wzywające do agresji są traktowane jako naruszenie charakteru i powagi manifestacji;
  • nagłośnienie zapewniają wyłącznie organizatorzy Marszu;
  • w czasie Marszu będziemy poruszać się tylko połową pasa drogowego w kolumnie zwartej;
  • uczestnicy są zobowiązani przestrzegać zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego;
  • osoby w jakikolwiek sposób naruszające zasady regulaminu lub zakłócające przebieg Marszu będą usuwane z manifestacji.


Organizatorzy Piotrkowskiego Marszu Pileckiego upraszają wszystkich uczestników o przestrzeganie regulaminu i podstawowych zasad bezpieczeństwa.