Gimnazjum nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim
im. Stanisława Konarskiego

Cele szkoły

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 7 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 7 =

 

Gimnazjum nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim jest szkołą,

która dąży do wszechstronnego rozwoju osobowości uczniów.

Chce wychowywać młodzież odpowiedzialną, tolerancyjną, samodzielną

i odznaczającą się wysoką kulturą osobistą.

W pracy wychowawczej szkoła promuje uniwersalny

i chrześcijański system wartości kultury Europy i Świata.

 

„Naszym celem jest nie tylko rozwijanie umysłów za pomocą
nauki i umiejętności, lecz także uszlachetnianie serc i dusz”

Z myśli Stanisława Konarskiego

 

Cechy absolwenta naszej szkoły:

    Samodzielny, mądry i odpowiedzialny za efekty własnej pracy

    Aktywny, sprawny, twórczy i przedsiębiorczy w działaniu

    Komunikatywny i asertywny w kontaktach z innymi

    Uczciwy, służący pomocą i wsparciem w opiece nad młodszymi, słabszymi, niepełnosprawnymi

    Wyposażony w wiedzę i umiejętności dostosowane do swoich możliwościAbsolwent Gimnazjum nr 1 im. St. Konarskiego pielęgnuje tradycje szkoły, regionu, i narodu. Zna potrzeby najbliższego środowiska i stara się aktywnie uczestniczyć w jego kształtowaniu.

Pragnie uzyskać tytuł

primus inter pares

czyli

Pierwszy wśród równych sobie