Gimnazjum nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim
im. Stanisława Konarskiego

Historia

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 7 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 7 =
 HISTORIA OD 1999 ROKU


W wyniku wprowadzonej reformy Szkoła Podstawowa nr 18 przekształcona została w Gimnazjum nr 1.

Stanowisko dyrektora szkoły objął mgr Witold Stankiewicz, dotychczasowy dyrektor Szkoły Podstawowej nr 18. Utworzono 7 klas, w których rozpoczęło naukę 208 uczniów. Grono pedagogiczne wywodziło się ze Szkoły Podstawowej nr 18 i liczyło 21 nauczycieli.

W latach 1999 - 2001 obie placówki funkcjonowały równolegle w budynku szkolnym przy ulicy F. Żwirki 7. W 2001 roku SP nr 18 im. Stanisława Konarskiego, która funkcjonowała od 28 stycznia 1966 roku została rozwiązana.

1 września 2002 roku stanowisko dyrektora gimnazjum objęła Pani mgr Elżbieta Miedzianowska.

Nawiązując do osiągnięć patrona Szkoły Podstawowej nr 18 w misji Gimnazjum nr 1 znalazły się słowa z dorobku tego wielkiego Polaka
i pedagoga. Wysunięto propozycję kontynuowania dotychczasowych osiągnięć placówki przez nadanie jej imienia Stanisława Konarskiego. 29 kwietnia 2004 roku odbyła się uroczystość nadania imienia szkole, która od tej chwili nosi nazwę:

 

GIMNAZJUM NR 1 IM. STANISŁAWA KONARSKIEGO.


W dniu uroczystości został wręczony sztandar Gimnazjum nr 1 ufundowany przez rodziców i sponsorów.