Gimnazjum nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim
im. Stanisława Konarskiego

Patron

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 7 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 7 =
Stanisław Konarski (1700-1773)
ksiądz, pedagog, pisarz polityczny, poeta

„Ten, pierwszy zdziczałe ciął gałęzie wzniosłe,

I śmiał ścieżki odkrywać wiekami zarosłe,

Co nauki, co kraju miłość wzniósł i krzepił,

W cieniu laurów spoczywa, które sam zaszczepił.”

 

Urodził się 30 września 1700 r. w Żarczycach Dużych koło Małogoszczy, w ówczesnym województwie sandomierskim.
18 października tegoż roku ochrzczony był w miejscowym kościele. Był jedenastym, najmłodszym dzieckiem Jerzego Konarskiego kasztelana zawichojskiego i Heleny z domu Czermińskiej. Po rychłej śmierci obojga rodziców, małego Hieronima i jego rodzeństwo wychowywał Antoni Czermiński, brat matki.

Lata 1709-1715 Hieronim spędził w kolegium pijarów w Piotrkowie Trybunalskim. Nauka w kolegium sprowadzała się do wszechstronnego poznania łaciny, kultury, prawa, polityki i wszelkich działań społecznych. Składnia, stylistyka, reguły epistolografii, prozodia, tajniki tropów i figur, ćwiczenia w układaniu mów, wierszy, panegiryków prozą i mową wiązaną- zajęły mu pełne sześć lat nauki.

Trybunalski Piotrków, to miejsce zjazdów nieustannie procesującej się szlachty – należał do miast dających największe możliwości sprawdzenia nowych umiejętności młodego Konarskiego.