Gimnazjum nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim
im. Stanisława Konarskiego

Kalendarz roku szkolnego 2016/2017

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 7 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 7 =
Rozpoczęcie roku szkolnego     1 września 2016 r.
Zimowa przerwa świąteczna     23 – 31 grudnia 2016 r.
Ferie zimowe 16  –  29 stycznia 2017 r.
Wiosenna przerwa świąteczna 13 – 18 kwietnia 2017 r.
Egzamin gimnazjalny 19, 20, 21 kwietnia 2017 r.
Egzamin gimnazjalny – termin dodatkowy   1, 2, 5 czerwca 2017 r.
* Dni wolne od zajęć dydaktycznych    

*31 października 2016 r.                                                 
*18, 19, 20 kwiecień 2017 r. (egzamin gimnazjalny)       
*2, 4, 5 maja 2017 r.                                                   
 *16 czerwca 2017 r.     
                                                                                                      
                                     
                                                                
 
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych   23 czerwca 2017 r.
Ferie letnie   24 czerwca – 31 sierpnia 2017 r.

                                                                                                      

                                                              
Podstawa prawna
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U.Nr 46, poz. 432 z późn. zm.)
§33 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianu i egzaminu w szkołach publicznych (Dz.U. Nr 83, poz. 562 z późn.zm.)