Gimnazjum nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim
im. Stanisława Konarskiego

Terminy Zebrań i konsultacji

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 4 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 4 =
 


TERMINY ZEBRAŃ WYCHOWAWCÓW  Z  RODZICAMI  I  SPOTKAŃ  Z  NAUCZYCIELAMI

W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 – GODZ. 17.00
 
klasy I, II, III      -        7 września,  26 października,  30 listopada, 
                               15 marca,   24 maja

 
 

 
Spotkania indywidualne rodziców z nauczycielami    (przed zebraniami) zawsze od godz. 16.00 do godz.17.00
 
26 października, 30 listopada, 15 marca, 24 maja
 

 
 
I półrocze kończy się Radą Pedagogiczną w dniu  4 stycznia 2017 r.
 
II półrocze kończy się Radą Pedagogiczną 19 czerwca 2017 r.
 
 
Zebrania dotyczące klasyfikacji uczniów za pierwsze półrocze
 

11 stycznia    -        klasy I, II, III
 
 Posiedzenia Klasowych Zespołów ds. pomocy psychologiczno  -pedagogicznej, godz.15.00:

 5 października 2016 r.,    26 kwietnia 2017 r.


Przydział sal na zebrania znajduje się w załączniku: sale_zebrania
Terminy konsultacji indywidualnych znajdują się w załączniku.

Załączniki artykułu

sale_zebrania (pobrań: 158)
konsultacje_indywidualne (pobrań: 36)