Gimnazjum nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim
im. Stanisława Konarskiego

Moja wymarzona ekopracownia.

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 4 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 4 =

Zadanie zrealizowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. 

W Gimnazjum nr 1 w terminie od 26 czerwca do 10 października 2015 r. trwały prace nad  realizacją projektu „Moja wymarzona ekopracownia-2015” dzięki udziałowi w  konkursie zorganizowanym  przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Koszt  całkowity  zadania wyniósł 39 359 zł, w tym wartość dotacji 28 900 zł.
Pozyskane fundusze pozwoliły na wykonanie prac remontowych w pracowni   (położono gładzie, pomalowano ściany, wymieniono oświetlenie i instalację elektryczną, założono rolety, fototapetę, wymieniono parapety). Pracownia wyposażona została w nowe meble oraz wiele ciekawych pomocy dydaktycznych, m.in.  tablicę interaktywną, projektor, laptop, wizualizer, aparat fotograficzny,  walizki eko-badacza, zestawy do badania powietrza, wody, gleby, mikroskopy, plansze interaktywne, a także rośliny doniczkowe.

Nasza nowa pracownia, wyposażona w nowoczesny sprzęt multimedialny i ciekawe pomoce dydaktyczne, stanie się miejscem atrakcyjnym dla uczniów, sprzyjającym zgłębianiu wiedzy z przedmiotów przyrodniczych, wykonywaniu ćwiczeń i prowadzeniu doświadczeń w sposób dotychczas nieosiągalny. Służyć będzie przede wszystkim korelacji międzyprzedmiotowej na lekcjach biologii, geografii, chemii i fizyki oraz umożliwi prowadzenie różnorodnych zajęć pozalekcyjnych w innowacyjnej formie, która wpłynie na  zaangażowanie uczniów i ich  motywację do nauki.

Utworzenie „Naszej wymarzonej ekopracowni” pozwoli na realizację celów ujętych w szkolnym programie edukacji ekologicznej,  takich jak:
• uwrażliwienie uczniów na problemy związane  z ochroną środowiska naturalnego;
• poznawanie różnorodności środowiska przyrodniczego na Ziemi
• kształtowanie postaw współodpowiedzialności za stan środowiska naturalnego;
• upowszechnianie idei zrównoważonego rozwoju i kształtowanie nowych przyzwyczajeń;
• aktywizowanie uczniów do podejmowania rozważnych działań dla dobra człowieka i otaczającej   go przyrody;
• rozwijanie dociekliwości poznawczej ukierunkowanej na ustalanie związków przyczynowo - skutkowych w relacjach człowiek - środowisko naturalne;
Formą ewaluacji programu będzie konkurs ekologiczno-geograficzny „Na ratunek planecie”.
Nowa ekopracownia z pewnością zainspiruje uczniów zdolnych do realizacji ciekawych projektów badawczych, a słabszym da możliwość rozbudzania zainteresowań przedmiotami przyrodniczymi.
Zachęcamy do odwiedzenia strony:  http://www.zainwestujwekologie.pl/