Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1
im. rtm. Witolda Pileckiego w Piotrkowie Trybunalskim
Logo Piotrkowa Trybunalskiego

Innowacyjne nauczanie w ZSP nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim - 2018/2019

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 2 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 2 =
Regulamin
Rekrutacja do projektów
Upłynął termin złożenia formularzy
"Innowacyjne nauczanie w ZSP nr 1"
Ogłoszenie listy uczestników zakwalifikowanych
Ostateczna lista uczestników projektu
Terminy szkoleń "Innowacyjne Nauczanie"
Harmonogram organizacji zajęć w roku szkolnym 2018/2019
Szkolenie zawodowe dla uczniów projektu
Z Mikołajem w tle w czasie szkolenia zawodowego
Minął tydzień pierwszego szkolenia unijnego projektu "Innowacyjne nauczanie w ZSP nr 1"
Minął tydzień drugiego szkolenia dla drugiej grupy projektu ,,Innowacyjne nauczanie w ZSP nr 1”
Spotkanie z uczestnikami projektu "Innowacyjne nauczanie w ZSP nr 1"
Uroczyste rozdanie Certyfikatów IPC
Innowacyjna pracownia elektroniczna
Zajęcia z doradztwa zawodowego
Spotkanie z uczestnikami projektu "Innowacyjne nauczanie w ZSP nr 1"
Uroczyste rozdanie Certyfikatów IPC
Kolejne szkolenie w ramach projektu "Innowacyjne nauczanie w ZSP nr 1"
Szkolenie z zakresu nowoczesnych metod lutowania
Spotkanie informacyjne z uczestnikami projektu "Innowacyjne nauczanie w ZSP nr 1"
Mistrzostwa Polski w Lutowaniu we Włocławku
Czwarte szkolenie w ramach projektu "Innowacyjne nauczanie w ZSP nr 1"
Szkolenie dla kolejnej grupy unijnego projektu "Innowacyjne nauczanie w ZSP nr 1"
Piąte szkolenie w ramach projektu "Innowacyjne nauczanie w ZSP nr 1"
Innowacyjne nauczanie w ZSP nr 1 w zakresie nowoczesnego lutowania
Realizacja kolejnego szkolenia z projektu ,,Innowacyjne nauczanie w ZSP nr 1”
Elektryczność statyczna a urządzenia elektroniczne (ESD)
Przygotowania uczniów do stażu wakacyjnego
Ostatnie szkolenie unijnego projektu "Innowacyjne nauczanie w ZSP nr 1"
Harmonogram wsparcia lipiec
Regulamin stażu "Innowacyjne nauczanie w ZSP nr 1"
Harmonogram organizacji staży w roku szkolnym 2018/2019
Szkolenie dla nauczycieli z zakresu nowoczesnych metod lutowania
Zakończenie stażu wakacyjnego unijnego projektu Innowacyjne nauczanie w ZSP nr 1

 
Od 1 października 2018 do 30 września 2020 będziemy realizować projekt „Innowacyjne nauczanie w ZSP nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim”. Grupę docelową w projekcie stanowić będzie 100 uczniów/uczennic. W 1 roku realizacji projektu zostanie zrekrutowanych 50 uczniów.  Projekt skierowany jest w szczególności do uczniów kierunku technik elektronik, elektryk, mechatronik.
 
W ramach realizowanego projektu dla uczniów przewidziano następujące szkolenia:
1) Szkolenie  z zakresu Zaawansowanych metod lutowania i napraw pakietów elektronicznych wraz z komponentem dla pakietów elektronicznych działających w przestrzeni kosmicznej dla 50 uczniów w roku szkolnym 2018/2019 oraz 50 uczniów w roku szkolnym 2019/2020. Uczniowie zostaną podzieleni na dziesięcioosobowe grupy, każda z grup odbędzie 48 godzin szkolenia.
 
2) Szkolenie z zakresu Elektryczność statyczna a urządzenia elektroniczne dla 50 uczniów w roku szkolnym 2018/2019 oraz 50 uczniów w roku szkolnym 2019/2020. Uczniowie zostaną podzieleni na dziesięcioosobowe grupy, każda z grup odbędzie 8 godzin szkolenia.
 
3) Szkolenie z zakresu Pakietów elektronicznych z komponentami Ball GridArray w praktyce w tym również zastosowanie SPACE dla 50 uczniów w roku szkolnym 2018/2019 oraz 50 uczniów w roku szkolnym 2019/2020. Uczniowie zostaną podzieleni na dziesięcioosobowe grupy, każda z grup odbędzie 16 godzin szkolenia.
 
Wszyscy uczestnicy projektu (100 osób w ciągu dwóch lat realizacji projektu) zobowiązani są do odbycia ośmiogodzinnych zajęć z doradcą edukacyjno-zawodowym.
 
Uczestnikom szkoleń oraz doradztwa edukacyjno-zawodowego zostanie zapewniony posiłek.
 
Dla 100 uczniów (50 w roku szkolnym 2018/2019 oraz 50 w roku szkolnym 2019/2020) organizowane będą płatne staże wakacyjne. Uczeń w ramach stażu zobowiązany jest wypracować 150 godzin za które otrzyma wynagrodzenie w wysokości 1 800,00 złotych. Przed rozpoczęciem stażu każdy stażysta obowiązkowo odbywa szkolenie BHP oraz badania lekarskie.  Każdy stażysta zostanie doposażony w odzież ochronną.

Uczniowie chętni do uczestnictwa w projekcie zgłaszają swoją kandydaturę poprzez złożenie kompletu dokumentów rekrutacyjnych. Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w sekretariacie szkoły. Komisja rekrutacyjna w składzie: Kierownik Projektu, Szkolny Koordynator Projektu oraz Dyrektor Szkoły dokona wyboru uczniów do projektu. Po spotkaniu Komisji zostanie sporządzona i ogłoszona lista uczestników zakwalifikowanych do udziału w projekcie oraz lista rezerwowa. Uczniowie kierunku technik elektronik, elektryk, mechatronik, zamieszkujący obszary wiejskie, z niepełnosprawnościami oraz uczniowie klas starszych, którzy w pierwszej kolejności wychodzą na konkurencyjny rynek pracy, będą premiowani dodatkowymi punktami w procesie rekrutacji.
 
W ramach projektu wsparciem zostanie objętych również 8 nauczyciele dla których przewidziano 48-godzinne szkolenie z zakresu: Zaawansowanych metod lutowania i napraw pakietów elektronicznych wraz z komponentem dla pakietów elektronicznych działających w przestrzeni kosmicznej.
 
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach RPO WŁ 2014-2020