Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1
im. rtm. Witolda Pileckiego w Piotrkowie Trybunalskim
Logo Piotrkowa Trybunalskiego

Kreta 2024 Praktyki Zawodowe

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 4 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 4 =

PRAKTYKI ZAGRANICZNE KRETA 2024 
PROJEKT NR 2023-1-PL01-KA121-VET-000138936W maju 2024 r. szesnastu uczniów Technikum Mechaniczno-Elektrycznego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim odbyło praktyki zawodowe w miejscowości Rethymno na Krecie (Grecja).

Grupa praktykantów składała się z: 5 techników informatyków, 5 techników mechatroników, 2 techników elektryków, 2 techników elektroników i 2 techników robotyków. W projekcie uczestniczyły również dwie nauczycielki-opiekunki.

Technicy informatycy odbywali praktyki w Bibliotece Uniwersytetu Kreteńskiego oraz w biurze organizacji przyjmującej ECTE. Do zadań uczniów należało m.in.: digitalizacja księgozbioru biblioteki, tworzenie projektów 3D, aktualizowanie oprogramowania, monitorowanie urządzeń sieciowych, montaż i modernizacja stacji roboczych oraz konfiguracja i zabezpieczenie systemów operacyjnych.
Technicy mechatronicy zdobywali doświadczenie w warsztatach samochodowych. Do ich obowiązków należało: lokalizowanie, diagnozowanie i naprawa usterek w układach mechanicznych, mechatronicznych i elektrycznych, tworzenie dokumentacji technicznej, wykonywanie pomiarów wielkości elementów maszyn oraz konserwacja elementów mechatronicznych.

Technicy elektrycy zajmowali się wykonywaniem pomiarów elektrycznych, diagnozowaniem usterek w maszynach elektrycznych oraz ich naprawą, montażem i uruchamianiem urządzeń elektrycznych, pomiarami natężenia oświetlenia, wymianą łączników i gniazd, a także doborem i montażem osprzętu zabezpieczającego instalacje mieszkaniowe.

Technicy elektronicy montowali urządzenia elektroniczne oraz kontrolowali poprawność ich funkcjonowania, diagnozowali uszkodzenia instalacji i urządzeń elektronicznych, dokonywali wymiany elementów i podzespołów instalacji oraz urządzeń elektronicznych, wykonywali połączenia mechanicznych i elektrycznych instalacji urządzeń elektronicznych.

Zadania techników robotyków obejmowały montaż i demontaż podzespołów elektronicznych, elektropneumatycznych i elektrohydraulicznych, monitorowanie pracy systemów antywłamaniowych, tworzenie programu obsługującego system zabezpieczeń oraz programowanie sterowników obsługujących systemy zabezpieczeń.

Poza pogłębieniem kompetencji zawodowych uczniowie mieli możliwość rozwinięcia cech i umiejętności przydatnych w zawodach technicznych: precyzyjności, spostrzegawczości, systematyczności oraz wyobraźni przestrzennej, konstrukcyjnej i technicznej. Udział w projekcie miał znaczący wpływ na rozwinięcie kompetencji językowych uczniów. Podczas pełnienia obowiązków w miejscach praktyk komunikowali się w języku angielskim, poznali także podstawowe zwroty języka greckiego. Dzięki temu rozwinęli słownictwo charakterystyczne dla swojej branży zawodowej. Użycie języka obcego na co dzień w różnych sytuacjach komunikacyjnych zwiększyło motywację do nauki języków obcych. Przebywanie w międzynarodowym środowisku umożliwiło uczestnikom rozwój kompetencji interpersonalnych. Wśród nich wymienić można: większą pewność siebie, umiejętność dokonywania samooceny, umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność za wykonywane zadania, planowanie czasu, przedsiębiorczość, kreatywność, samodzielność w podejmowaniu decyzji, umiejętność radzenia sobie ze stresem. Przydatnym doświadczeniem były też codziennie wykonywane czynności: przygotowanie posiłków, dbanie o porządek, robienie zakupów i gospodarowanie pieniędzmi, co będzie dobrym treningiem przed dorosłym, samodzielnym życiem.

Podczas pobytu na Krecie uczniowie realizowali także program kulturowy. Każdego dnia odkrywali ciekawe z punktu historycznego i kulturowego zakątki miasta. Odwiedzili m.in.: Fortezzę, port wenecki, Fontannę Rimondi, Muzeum Archeologiczne i liczne zaułki starego miasta.  Zainspirowana przez opiekunki gra miejska, w której uczestnicy z zaangażowaniem wzięli udział, była doskonałą okazją do poznania topografii miasta, rozmów z jego mieszkańcami i w konsekwencji przyczyniła się do budowania postawy otwartości na inną kulturę.

Wspólnie z ECTE zorganizowane zostały wycieczki do Matali oraz Chani. Poza tym praktykanci wzięli udział w zaoferowanej przez opiekunki wędrówce do Wąwozu Mili oraz wycieczce na malowniczą plażę Elafonisi (obszar objęty programem Natura 2000). Dzięki wyprawom uczniowie mogli poznać bogactwo historii, kultury oraz przyrody pięknej greckiej wyspy. 
Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty potwierdzające udział w praktykach i osiągnięcie założonych celów.