Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1
im. rtm. Witolda Pileckiego w Piotrkowie Trybunalskim
Logo Piotrkowa Trybunalskiego

Nowoczesne wyposażenie - lepsze wykształcenie

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 7 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 7 =

Zapraszamy uczniów do udziału w projekcie pn. „Nowoczesne wyposażenie – lepsze wykształcenie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.

Celem głównym projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 100 uczniów ZSP nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim poprzez organizację zajęć dodatkowych podnoszących kwalifikacje zawodowe, kompetencje, programu doradztwa edukacyjno-zawodowego, zapewnienie staży zawodowych dla 100 uczniów, zakup sprzętu do pracowni zawodowej informatycznej, przeszkolenie 8 nauczycieli z obsługi zakupionego sprzętu i Testów Penetracyjnych. Projekt dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W ramach projektu przewiduje się przeprowadzenie szkoleń dla uczniów:

 • Nowoczesne metody montażu, konserwacji i napraw pakietów oraz komponentów elektronicznych występujących we współczesnych urządzeniach techniki komputerowej wraz z komponentem dla pakietów elektronicznych działających w aplikacjach SPACE (IPC)
 • Ochrona przed elektrycznością statyczną, a stanowiska monterskie do naprawy zestawu komputerowego (ESD)
 • CISCO I
 • CISCO II
 • Testy Penetracyjne
 • Doradztwo edukacyjno-zawodowe

Uczniowie z każdego szkolenia otrzymają zaświadczenia i certyfikaty.              
Projekt będzie realizowany w okresie od maja 2021 do kwietnia 2023 r. Rozpoczyna się on udziałem 50 uczniów w stażu zawodowym w okresie lipiec – sierpień i  trwa 150 godzin.

Przed rozpoczęciem stażu odbywają się obowiązkowe badania lekarskie oraz szkolenie BHP.
Szkolenia z IPC, ESD, CISCO, Testy Penetracyjne oraz doradztwa edukacyjno-zawodowego będą realizowane od września 2021 r.

Aby wziąć udział w projekcie należy poprawnie wypełnić komplet dokumentów rekrutacyjnych na, który składają się:

 • Formularz rekrutacyjny
 • Deklaracja uczestnictwa w projekcie
 • Oświadczenie Uczestnika Projektu
 • Oświadczenie szczegółowe dotyczące  realizacji równości szans i niedyskryminacji, przekazania praw do wizerunku oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • Oświadczenie Rodzica/Opiekuna prawnego.

UWAGA!
Rekrutacja do II cześci Projektu od 4 do 13 maja 2022 r. Zparaszamy uczniów do udziału w projekcie.


Formularze znajdują się w sekretariacie szkoły - należy je wypełnić i dostarczyć najpóźniej  do  13 maja br. do sekretariatu szkoły.
W przypadku uczniów niepełnoletnich na każdym dokumencie wymagany jest podpis ucznia oraz Rodzica/Opiekuna prawnego.
Informacji na temat realizowanego projektu udziela Piotr Szczepański – szkolny koordynator.
 

red. Piotr Szczepański
 

Załączniki artykułu

Regulamin rekrutacji (pdf) 0.26mb, (pobrań: 134)
Informacje o projekcie (pdf) 0.19mb, (pobrań: 109)
Harmonogram staż 2021 NWLW (pdf) 0.27mb, (pobrań: 106)
Regulamin stażu (pdf) 0.26mb, (pobrań: 100)
Dokumenty rekrutacyjne nauczyciele (pdf) 0.87mb, (pobrań: 81)
Regulamin rekrutacji - nauczyciele (pdf) 0.23mb, (pobrań: 74)
Harmonogram wsparcia (pdf) 0.37mb, (pobrań: 75)
Harmonogram wsparcia_2021_2022 (pdf) 0.23mb, (pobrań: 81)
Harmonogram wsparcia 2021_2022_2 (pdf) 0.23mb, (pobrań: 61)
Harmonogram wsparcia 2021_2022_3 (pdf) 0.23mb, (pobrań: 75)
Harmonogram wsparcia 2021_2022_4 (pdf) 0.24mb, (pobrań: 55)
Harmonogram wsparcia 2021_2022_5 (pdf) 0.24mb, (pobrań: 54)
Harmonogram wsparcia 2021_2022_6 (pdf) 0.24mb, (pobrań: 48)
Dokumenty rekrutacyjne 2022 (pdf) 0.38mb, (pobrań: 45)
Regulamin rekrutacji 2022 (pdf) 0.26mb, (pobrań: 53)
Harmonogram wsparcia_2021_2022_7 (pdf) 0.24mb, (pobrań: 48)
Harmonogram staż 2022 NWLW (pdf) 0.27mb, (pobrań: 36)
Regulamin stażu 2022 (pdf) 0.26mb, (pobrań: 32)
Harmonogram wsparcia 2022_2023NWLW (pdf) 0.22mb, (pobrań: 22)
Harmonogram wsparcia 2022_2023_1 (pdf) 0.22mb, (pobrań: 27)
Harmonogram wsparcia_2022-2023 (pdf) 0.23mb, (pobrań: 29)
Harmonogram_wsparcia_2022_2023 (pdf) 0.23mb, (pobrań: 13)
Harmonogram wsparcia_2023_NWLW (pdf) 0.24mb, (pobrań: 4)