Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1
im. rtm. Witolda Pileckiego w Piotrkowie Trybunalskim
Logo Piotrkowa Trybunalskiego

Startuj w lepszą przyszłość

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 2 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 2 =

„Startuj w lepszą przyszłość”- informacje o projekcie

Od 1 października 2022 do 31 marca 2023 Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Piotrkowie
Trybunalskim będzie realizować projekt pt. „Startuj w lepszą przyszłość”. Grupę docelową w
projekcie stanowić będzie 40 uczniów/uczennic i 6 nauczycieli przedmiotów zawodowych głównie
kierunku technik informatyk.

Wszyscy zakwalifikowani w procesie rekrutacji uczniowie i nauczyciele odbędą obowiązkowe
szkolenia z zakresu:
1) Nowoczesnych metod montażu, konserwacji i napraw pakietów oraz komponentów
elektronicznych występujących we współczesnych urządzeniach techniki komputerowej wraz
z komponentem dla pakietów elektronicznych działających w aplikacjach SPACE (IPC)
2) Ochrony przed elektrycznością statyczną, a stanowiska monterskie do naprawy zestawu
komputerowego (ESD) i pakietów elektronicznych działających w aplikacjach SPACE

Uczniowie chętni do uczestnictwa w projekcie zgłaszają swoją kandydaturę poprzez złożenie
kompletu dokumentów rekrutacyjnych. Komisja rekrutacyjna w składzie: Kierownik Projektu, Szkolny
Koordynator Projektu oraz Dyrektor Szkoły dokona wyboru uczniów do projektu. Po spotkaniu
Komisji zostanie sporządzona i ogłoszona lista uczestników zakwalifikowanych do udziału w projekcie
oraz lista rezerwowa. Wyżej punktowane będą osoby z kierunku technik informatyk, kobiety, osoby
zamieszkujące obszary wiejskie, osoby z niepełnosprawnościami oraz uczniowie klas starszych, którzy
w pierwszej kolejności wychodzą na konkurencyjny rynek pracy.

W ramach projektu do pracowni zawodowych zostanie zakupiony nowoczesny sprzęt informatyczny,
nauczyciele zostaną przeszkoleni z obsługi zakupionego sprzętu.

Załączniki artykułu

Regulamin-rekrutacji-uczniowie-p (pdf) 0.26mb, (pobrań: 93)
Harmonogram-luty-marzec-2023-1-p (pdf) 0.25mb, (pobrań: 62)
Regulamin-rekrutacji-nauczyciele-p (pdf) 0.23mb, (pobrań: 74)