Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1
im. rtm. Witolda Pileckiego w Piotrkowie Trybunalskim
Logo Piotrkowa Trybunalskiego

Samorząd Uczniowski

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 8 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 8 =

WŁADZE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ZSP NR 1

Anna Grzyb - przewodnicząca
Kinga Krasoń - wiceprzewodnicząca

ZARZĄD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Aleksandra Hernoga
Julia Grzelka
Anna Druszcz

POCZET SZTANDAROWY

Wieteska Michalina
Iga Wnuk
Maciej Bułaciński
Anna Grzyb
Aleksandra Warych

SEKCJA AKUSTYCZNA

Kacper Członka
Dominik Baranowski
Mikołaj Rogut
Patryk Nowak

Sławomir Jabłoński  - opiekun

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego
w Zespole Szkół Ponadpodstawowych  nr 1
na rok szkolny 2023/2024

I.  Cele  Samorządu Uczniowskiego:

 • rozwijanie samorządności, aktywności uczniowskiej;
 • działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw; 
 • uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły; 
 • rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania  uczniów oraz przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę; 
 • kształtowanie umiejętności zespołowego działania, współpracy, wyrabianie samokontroli, samooceny i zdyscyplinowania;
 • aktywizowanie życia społecznego w szkole;
 • uczenie się samodzielności, aktywności, organizacji życia kulturalnego w szkole i środowisku;
 • dbanie o dobre imię honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie tradycji.
II. Harmonogram działań SU na rok szkolny 2023/2024
Wrzesień
 • uroczysta inauguracja roku szkolnego 2023/2024;
 • ustalenie harmonogramu, planu działań  pracy SU na cały rok;
 • uroczyste ślubowanie klas pierwszych;
 • przeprowadzenie wyborów do Samorządu Uczniowskiego;
 • Dzień Chłopaka - Akcja "Bezpieczny pod krawatem" w tym dniu chłopcy, którzy założą krawat zwolnieni będą z odpowiedzi ustnych i niezapowiedzianych kartkówek.
Październik
 • Przeprowadzenie i koordynacja wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta;
 • Dzień Komisji Edukacji Narodowej – udział w przygotowaniach uroczystości z okazji Dnia Nauczyciela.
 
 
Listopad
 • Dzień Wszystkich Świętych, Zaduszki – kwesta na cmentarzu;
 • udział w uroczystościach miejskich związanych z Narodowym  Świętem  Niepodległości - 11 listopada;
 • udział w ogólnopolskiej akcji Góra Grosza;
Grudzień
 • Mikołajki.
Styczeń
 • opracowanie sprawozdania SU za I semestr.
Luty
 • Dzień Pocztówki do Przyjaciela – poczta Walentynkowa;
 • Ostatki- dzień bez pytania dla osób przebranych;
Marzec
 • Dzień Kobiet;
 • udział w uroczystościach miejski z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych;
 • udział w akcji promocyjnej szkoły - Targi Edukacyjne, Drzwi Otwarte Szkoły;
Kwiecień
 • Dzień pamięci Ofiar Katynia - udział w uroczystościach miejskich;
 •  uroczyste zakończenie edukacji maturzystów- przygotowanie uroczystości.
Maj
 • udział w  uroczystościach miejskich związanych z obchodami uchwalenia Konstytucji 3  Maja;
 • udział w organizacji Dnia Patrona Szkoły Witolda Pileckiego w dniu 25 maja 2024;
 • współorganizacja Piotrkowskiego Marszu Pileckiego;
 • konkurs wiedzy dotyczący patrona szkoły rtm. Witolda Pileckiego;

Czerwiec
 • Międzynarodowy Dzień Dziecka;
 • podsumowanie pracy SU w roku szkolnym 2023/2024 - sporządzenie sprawozdania z pracy Samorządu;
 • uroczyste zakończenie roku szkolnego 2023/2024.

 
Plan ma charakter otwarty i może w trakcie realizacji podlegać modyfikacji.
III. Inne  zadania wynikające z bieżących potrzeb:
1.Aktualizowanie wydarzeń, podejmowanych działań SU , na stronie internetowej w zakładce Samorząd Uczniowski, na tablicy informacyjnej,, SU informuje ”.
 2. Systematyczne  spotkania zarządu SU z samorządami klasowymi- planowanie i organizowanie pracy, omawianie bieżących spraw.
3. W sytuacji wystąpienia w wyniku zagrożenia epidemiologicznego nauczania zdalnego, SU poprzez media społecznościowe będzie dbał o przekazywanie wszelkich istotnych informacji oraz troszczył się o podtrzymywanie dobrych relacji społeczności uczniowskiej.
IV. Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego:

Pani Urszula Biegańska
Pan Sebastian Wojtaś
Pani Aleksandra Wiśniewska
Pani Izabela Szcześniewska
Pan Oskar Kulik
Pan Artur Kołodziejczyk
Pan Patryk Lebelt


 
 
 

Załączniki artykułu

regulamin-samorzadu-uczniowskiego (pdf) 0.08mb, (pobrań: 42)