Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1
im. rtm. Witolda Pileckiego w Piotrkowie Trybunalskim
Logo Piotrkowa Trybunalskiego

Inwestujemy w zawodowców

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 6 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 6 =


Informacja o projekcie IWZ
Regulamin rekrutacji IWZ
Regulamin staży zawodowych IWZ
Harmonogram organizacji zajęć w roku szkolnym 2018/2019
Harmonogram organizacji staży w roku szkolnym 2018/2019
Harmonogram wsparcia luty 2019
Harmonogram wsparcia marzec 2019
Harmonogram wsparcia kwiecień 2019
Harmonogram wsparcia maj 2019
Harmonogram wsparcia czerwiec 2019
Harmonogram wsparcia sierpień 2019
Harmonogram wsparcia wrzesień 2019
Harmonogram wsparcia październik 2019
Harmonogram wsparcia grudzień 2019
Harmonogram wsparcia styczeń 2020
Szkolenie zawodowe dla uczestników projektu "Inwestujemy w zawodowców"
Zakończenie szkolenia dla pierwszej grupy uczestników projektu 
Zajęcia z doradztwa zawodowego
Harmonogram organizacji staży w roku szkolnym 2019/2020


W najbliższym tygodniu 15-19 października 2018 r. uczniowie klas trzecich-czwartych technikum chętni do uczestnictwa w dwóch projektach ,,Innowacyjne nauczanie w ZSP nr 1”(kierunki kształcenia: technik elektronik, technik elektryk, technik mechatronik) i ,,Inwestujemy w Zawodowców” (kierunek kształcenia: technik informatyk), po zapoznaniu się ze szczegółowym Regulaminem przyznawania i przekazywania wsparcia w ramach realizowania 2 projektów na rok szkolny 2018/2019, zgłaszają swoją kandydaturę poprzez złożenie kompletu dokumentów rekrutacyjnych do sekretariatu szkoły. Formularz rekrutacyjny do projektu dostępny jest od 15 października br. w gabinecie wicedyrektorów. Ostateczny termin złożenia formularzy mija 19 października 2018r. W przypadku niepełnoletności kandydata/ki formularz musi podpisać również rodzic/opiekun prawny. Regulamin określa zasady, warunki i tryb organizacji wsparcia w ramach w/w projektów skierowanych do uczniów/uczennic Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. rtm. Witolda Pileckiego w Piotrkowie Trybunalskim prowadzonego przez Miasto Piotrków Trybunalski/Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. rtm. Witolda Pileckiego w Piotrkowie Trybunalskim w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI 3 Kształcenie zawodowe, Poddziałania XI 3.1 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegółowych informacji dotyczących realizowanych projektów udzielają szkolni koordynatorzy: p. Jolanta Zielonka - projekt ,,Innowacyjne nauczanie w ZSP nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim oraz p. Piotr Szczepański – projekt ,,Inwestujemy w Zawodowców”.

 
 

Załączniki artykułu

Dokumenty rekrutacyjne (pdf) 0.36mb, (pobrań: 203)
Regulamin rekrutacji IWZ (pdf) 0.26mb, (pobrań: 154)