Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1
im. rtm. Witolda Pileckiego w Piotrkowie Trybunalskim
Logo Piotrkowa Trybunalskiego

Certyfikaty IPC w ramach unijnego  projektu Międzynarodowe standardy w elektronice

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 4 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 4 =
1638632977367
Zaawansowane metody lutowania i napraw pakietów elektronicznych działających w przestrzeni kosmicznej IPC

Dotyczy projektu pt. „Międzynarodowe standardy w elektronice” nr Projektu

RPLD.11.03.01-10-0011/19 realizowanego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.3 Kształcenie zawodowe, Poddziałania XI.3.1 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 
Certyfikaty IPC w ramach unijnego  projektu Międzynarodowe standardy w elektronice
Dwie grupy uczniów z klas trzecich technikum w zawodach: technik elektryk i technik elektronik, uczestniczących w październikowym szkoleniu pn.,, Zaawansowane metody lutowania i napraw pakietów elektronicznych działających w przestrzeni kosmicznej ( IPC)”,  otrzymało  międzynarodowe Certyfikaty  IPC  oraz  zaświadczenia o udziale w dwudniowych  warsztatach z doradztwa edukacyjno- zawodowego.


                                                                                                        Red. Jolanta Zielonka
                                                                                                       szkolny koordynator projektu
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z  Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach RPO WŁ 2014-2020
powrót