Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1
im. rtm. Witolda Pileckiego w Piotrkowie Trybunalskim
Logo Piotrkowa Trybunalskiego

Czwarte szkolenie w ramach projektu "Innowacyjne nauczanie w ZSP nr 1".

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 3 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 3 =
56664633_2318750698367503_8227453886386929664_n
Od  najbliższego wtorku 16 kwietnia  do 18  i 24-26 kwietnia  w godz. 8:00-15:00
w  budynku Gimnazjum nr 1 w sali nr 12  odbędzie się obowiązkowe szkolenie dla IV grupy uczestników projektu ,,Innowacyjne nauczanie w ZSP nr 1” pn. Zaawansowane metody lutowania i napraw pakietów elektronicznych wraz z komponentem dla pakietów elektronicznych działających w przestrzeni kosmicznej (IPC).  Uczestniczą w nim uczniowie z klasy 3tb2.

 
Red. Jolanta Zielonka
 

 
Dotyczy projektu pt. „Innowacyjne nauczanie w ZSP nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim ” nr Projektu RPLD.11.03.01-10-0023/17 realizowanego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.3 Kształcenie zawodowe, Poddziałania XI.3.1 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach RPO WŁ 2014-2020
powrót