Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1
im. rtm. Witolda Pileckiego w Piotrkowie Trybunalskim
Logo Piotrkowa Trybunalskiego

Dyktando na opak - zapraszamy do udziału!!!

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 1 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 1 =
konkurs_ortograficzny
    
Cele konkursu:
1. Doskonalenie znajomości stosowania zasad ortograficznych.
2. Wyrabianie czujności ortograficznej.
3. Dbanie o język ojczysty.
4. Kształtowanie poprawności językowej.
5. Kultywowanie pięknej mowy
6.  Kształtowanie właściwych reakcji wobec niepowodzeń.

Założenia ogólne:

1. Konkurs ma charakter wewnątrzszkolny.
2. Ortmisztrzem TPS-u może zostać każdy uczeń Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. rtm. W. Pileckiego w Piotrkowie Trybunalskim z aktualną legitymacją szkolną.
3. Zgłoszenia ( 1 OSOBA Z KLASY-WYTYPOWANA PRZEZ NAUCZYCIELA JĘZYKA POLSKIEGO) należy przesłać do 12.04.2023r. na adres: jjuszczyk@zsp1piotrkow.edu.pl lub jlesniewska@zsp1piotrkow.edu.pl
3. Dyktando odbędzie się 14 kwietnia 2023 r. o godzinie 8.00.
4. Czas przewidziany na zadanie konkursowe- 45 minut.
5. Ogłoszenie wyników 23.06.2023r.

Organizatorzy konkursu

1. Joanna Juszczyk-nauczyciel języka polskiego
2. Jaśmina Leśniewska- nauczyciel języka polskiego

ZASADY DYKTANDA NA OPAK

1. Każdy wyraz w zdaniu należy napisać z maksymalną ilością błędów ortograficznych.
2. Bezwzględny zakaz:
- błędnego zapisu znaków interpunkcyjnych;
- błędnego zapisu dużych i małych liter;
- błędnego zastosowania akapitów;
- fonetycznego zapisu wyrazów.

 Ocenianie i nagrody

1. Oceny dyktanda dokonują organizatorzy konkursu.
2. Za każdy popełniony błąd ortograficzny przyznany zostaje 1 punkt.
3. Za złamanie punktu 2. zasad dyktanda na opak - 1pkt.
4. Wygrywa osoba, która uzyska najwyższą liczbę punktów.
5. Trzy osoby, które uzyskają najwięcej punktów otrzymują dyplomy, pochwałę oraz ocenę celującą z języka polskiego.
6. Osoba, która popełni największą ilość błędów otrzyma NAGRODĘ NIESPODZIANKĘ! 
7. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły oraz na szkolnej tablicy ogłoszeń

Zapraszamy do udziału w konkursie!
Joanna Juszczyk
Jaśmina Leśniewska
 

Załączniki artykułu

regulamin-dyktanda (odt) 0.04mb, (Pobrań: 5)
powrót