Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1
im. rtm. Witolda Pileckiego w Piotrkowie Trybunalskim
Logo Piotrkowa Trybunalskiego

Egzamin maturalny w sesji poprawkowej

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 2 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 2 =
student-732012_1280
   
Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić uczeń, który nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym jest złożenie w sekretariacie szkoły, nie później niż do 16 lipca 2024r.,
pisemnego
oświadczenia (wzór druku znajduje się w sekretariacie szkoły i na stronie OKE- załącznik nr 7).

Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym odbędzie się 20 sierpnia 2024 r. o godz. 9:00, część ustna -21 sierpnia 2024 r. o godz. 9:00.
 
Red. Jolanta Zielonka
powrót