Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1
im. rtm. Witolda Pileckiego w Piotrkowie Trybunalskim
Logo Piotrkowa Trybunalskiego

Kolejne szkolenie zawodowe dla mechatroników

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 9 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 9 =
1637418927919
Diagnozowanie i usuwanie usterek urządzeń mechatronicznych zawierających komponenty Ball Grid Array


Dotyczy projektu pt. „Centrum Doskonalenia Kwalifikacji” nr Projektu RPLD.11.03.01-10-0009/19 realizowanego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.3 Kształcenie zawodowe, Poddziałania XI.3.1 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego W dniach 16-17 i 18-19  listopada  br.  w ramach unijnego projektu  ,,Centrum Doskonalenia Kwalifikacji”  odbyło się następne  szkolenie pn.,, Diagnozowanie i usuwanie usterek urządzeń mechatronicznych zawierających komponenty Ball Grid Array, w tym również w aplikacjach SPACE (BGA)”. Uczestniczyły  w nim dwie grupy uczniów klas  trzecich w zawodzie: technik mechatronik. Zajęcia praktyczne dla  dwóch grup 10-osobowych  prowadzone  były  przez pana Szymona Szpuleckiego – trenera firmy  Renex z Włocławka, wspierającej  kształcenie i szkolnictwo zawodowe. Kolejne szkolenia zawodowe dla następnych grup uczniów rozpoczną się już na początku 2022  roku.


Red. Jolanta Zielonka
szkolny koordynator  projektu


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach RPO WŁ 2014-2020
powrót