Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1
im. rtm. Witolda Pileckiego w Piotrkowie Trybunalskim
Logo Piotrkowa Trybunalskiego

Nowa pracownia elektroniki i robotyki

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 6 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 6 =
1664040339041 (Niestandardowy) (Niestandardowy)
Szkolenia  z zakresu obsługi nowego sprzętu elektronicznego


Dotyczy projektu pt. „Międzynarodowe standardy w elektronice” nr Projektu
RPLD.11.03.01-10-0011/19 realizowanego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.3 Kształcenie zawodowe, Poddziałania XI.3.1 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 
Nowa pracownia elektroniki i robotyki

W czasie wakacji  w sali A6A, w nowej pracowni elektroniki i robotyki, w ramach unijnego projektu ,,Międzynarodowe standardy w elektronice”, odbyły się  szkolenia  z zakresu obsługi nowego sprzętu elektronicznego. W szkoleniu uczestniczyło 4 nauczycieli uczących przedmiotów zawodowych.  Już we wrześniu sami uczniowie  w czasie zajęć praktycznych  mogli  zapoznać się  z obsługą mikroskopu elektronicznego, multimetra cyfrowego, generatora funkcyjnego z częstościomierzem, generatora funkcyjnego z wyjściem mocy i oscyloskopem cyfrowym. Opiekunowie pracowni  zaprezentowali uczniom  obsługę nowoczesnego  sprzętu elektronicznego do wykorzystania w procesie nauki  w zawodach m.in.: technik elektronik, robotyk, elektryk.


 
Red. Jolanta Zielonka
powrót