Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1
im. rtm. Witolda Pileckiego w Piotrkowie Trybunalskim
Logo Piotrkowa Trybunalskiego

Nowoczesne metody lutowania w ramach projektu Centrum Doskonalenia Kwalifikacji

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 6 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 6 =
1636648542882 (2)
Nowoczesne metody lutowania , diagnozowania i napraw pakietów elektronicznych występujących we współczesnych urządzeniach mechatronicznych wraz z komponentami dla pakietów elektronicznych działających w przestrzeni kosmicznej IPC

Dotyczy projektu pt. „Centrum Doskonalenia Kwalifikacji” nr Projektu RPLD.11.03.01-10-0009/19 realizowanego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.3 Kształcenie zawodowe, Poddziałania XI.3.1 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 
 Od 18 października do 15 listopada br.  w ramach unijnego projektu  ,,Centrum Doskonalenia Kwalifikacji”  odbyły się   szkolenia  Nowoczesne metody lutowania , diagnozowania i napraw pakietów elektronicznych występujących we współczesnych urządzeniach mechatronicznych wraz z komponentami dla pakietów elektronicznych działających w przestrzeni kosmicznej IPC  dla trzech  10-osobowych grup uczniów. Uczestniczyli w nim uczniowie klas  trzecich technikum  w zawodzie: technik mechatronik. Zajęcia praktyczne prowadzone  były  przez  trenerów  z firmy  Renex z Włocławka, wspierającej  kształcenie i szkolnictwo zawodowe. Od 16 listopada   rozpoczyna się  szkolenie pn. Diagnozowanie i usuwanie usterek urządzeń mechatronicznych zawierających komponenty Ball Grid Array
w tym również w aplikacjach SPACE (BGA).
Red. Jolanta Zielonka
szkolny koordynator  projektu 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach RPO WŁ 2014-2020
 
Dotyczy projektu pt. „Centrum Doskonalenia Kwalifikacji” nr Projektu
RPLD.11.03.01-10-0009/19 realizowanego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.3 Kształcenie zawodowe, Poddziałania XI.3.1 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 
powrót