Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1
im. rtm. Witolda Pileckiego w Piotrkowie Trybunalskim
Logo Piotrkowa Trybunalskiego

Pierwsze szkolenie  w ramach projektu "Międzynarodowe standardy w elektronice"

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 2 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 2 =
szkolenie- (1)
7-8 października br. odbyły się  pierwsze zajęcia z doradztwa edukacyjno-zawodowego w ramach projektu...


Dotyczy projektu pn. „Międzynarodowe standardy w elektronice” nr Projektu RPLD.11.03.01-10-0011/19
w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.3Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 finansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Pierwsze szkolenie  w ramach projektu ,, Międzynarodowe standardy w elektronice”.

7-8 października br. odbyły się  pierwsze zajęcia z doradztwa edukacyjno-zawodowego w ramach projektu ,, Międzynarodowe standardy w elektronice” dla uczniów z klasy 3ta2. Kolejne szkolenie odbędzie się 13 i 15 października dla uczniów z klasy 3tc2. Zajęcia szkoleniowe prowadzone  były  przez pana Dariusza Golisa.

Celem zajęć było  przygotowanie uczniów do podjęcia trafnych decyzji  dalszego kształcenia oraz usystematyzowania wiedzy na temat  preferencji, wartości, umiejętności oraz diagnozy określonych aspektów osobowości.

Tematyka szkolenia obejmowała zagadnienia związane z komunikacją interpersonalną, planowaniem przyszłości, szukaniem pracy, rozwojem osobistym, zawodowym, przygotowaniem CV, oceną własnych kompetencji i odporności na stres,  przedsiębiorczością, planowaniem dalszej  drogi kształcenia i rozwoju. Ważnym elementem warsztatów było  przygotowanie uczniów do rozmowy kwalifikacyjnej.   

                                                                             
                                                                                                                  Red. Jolanta Zielonka
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach RPO WŁ 2014-2020
 
powrót