Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1
im. rtm. Witolda Pileckiego w Piotrkowie Trybunalskim
Logo Piotrkowa Trybunalskiego

Pierwsze szkolenie w ramach projektu

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 6 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 6 =
Kolejny projekt w zakresie nowoczesnego lutowania...


Dotyczy projektu pn. „Międzynarodowe standardy w elektronice”
nr Projektu RPLD.11.03.01-10-0011/19 w ramach Osi Priorytetowej XIEdukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.3Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 finansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego


Po zakończonej rekrutacji i zakwalifikowaniu się 30   uczniów   w zawodzie technik elektronik  i  20 uczniów w zawodzie technik elektryk klas drugich- trzecich  do kolejnego projektu w zakresie nowoczesnego lutowania-  8 czerwca br.  na sali gimnastycznej rozpoczęło się pierwsze szkolenie dotyczące zagadnień  BHP. Jego celem było zapoznanie młodzieży z przepisami i zasadami, a także sposobem wykonywania obowiązków na zajmowanym stanowisku i w warunkach danego przedsiębiorstwa. Szkolenie przeprowadzone zostało przez panią Karolinę Ślęzak.  21-22 czerwca br. odbędą się obowiązkowe badania lekarskie przed rozpoczynającymi się stażami wakacyjnymi. Szkolenia z zakresu IPC, ESD, BGA oraz doradztwa edukacyjno-zawodowego będą realizowane  już  w nowym roku szkolnym 2021/2022. Uczniowie z każdego szkolenia otrzymają zaświadczenia i certyfikaty. Staże zawodowe realizowane są w ramach projektu Międzynarodowe standardy
w elektronice” i współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 
Jolanta Zielonka
szkolny koordynator projektu
powrót