Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1
im. rtm. Witolda Pileckiego w Piotrkowie Trybunalskim
Logo Piotrkowa Trybunalskiego

Pierwsze szkolenie z zaawansowanych metod lutowania w ramach projektu Międzynarodowe standardy w elektronice

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 6 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 6 =
IMG_20211023_083716
Nr Projektu RPLD.11.03.01-10-0011/19


Dotyczy projektu pt. „Międzynarodowe standardy w elektronice” nr Projektu

RPLD.11.03.01-10-0011/19 realizowanego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.3 Kształcenie zawodowe, Poddziałania XI.3.1 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego


Pierwsze szkolenie z zaawansowanych metod lutowania w ramach projektu Międzynarodowe standardy w elektronice

W październiku  w ramach unijnego projektu  ,,Międzynarodowe standardy w elektronice”   odbyły się  2 szkolenia  Zaawansowane  metody lutowania  i napraw pakietów elektronicznych wraz komponentami dla pakietów elektronicznych działających w przestrzeni kosmicznej IPC  dla dwóch  grup uczniów klasy: 3ta2 (elektroników) i 3tc2 (elektryków). Zajęcia praktyczne prowadzone  były  przez  trenerów z firmy  Renex z Włocławka, wspierającej  kształcenie i szkolnictwo zawodowe. Szkolenia dla następnych trzech grup odbędą się już  styczniu 2022 roku.
 
Red. Jolanta Zielonka
szkolny koordynator  projektu 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z  Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach RPO WŁ 2014-2020powrót