Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1
im. rtm. Witolda Pileckiego w Piotrkowie Trybunalskim
Logo Piotrkowa Trybunalskiego

Podsumowanie projektu "Centrum Doskonalenia Kwalifikacji"

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 5 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 5 =
Honeyview_IMG_20220721_071321
  


5 października 2020 r.   rozpoczęła się rekrutacja  do  I  etapu unijnego projektu pn. "Centrum Doskonalenia Kwalifikacji".  Grupę docelową w projekcie stanowiło 50 uczniów. Projekt skierowany był w szczególności do uczniów klas trzecich technikum w zawodzie technik mechatronik oraz  osób zainteresowanych zdobywaniem kwalifikacji zawodowych. We wrześniu 2021 roku rozpoczęła się II edycja projektu dla kolejnych 50 uczniów klas trzecich technikum w zawodzie technik mechatronik. W ramach projektu w roku szkolnym 2020/2021 i 2021/2022   łącznie dla 100 uczniów przeprowadzono  następujące szkolenia zawodowe:

1) Nowoczesne metody lutowania, diagnozowania i napraw pakietów elektronicznych występujących we współczesnych urządzeniach mechatronicznych wraz z komponentem dla pakietów elektronicznych działających w przestrzeni kosmicznej (IPC) .

2) Diagnozowanie i usuwanie usterek urządzeń mechatronicznych zawierających komponenty Ball Grid Array, w tym również w aplikacjach SPACE (BGA).

3) Ochrona przed elektrycznością statyczną, a mechatroniczne stanowiska monterskie i serwisowe, z uwzględnieniem obsługiwanych aplikacji SPACE (ESD).

4) Doradztwo edukacyjno-zawodowe.

W ramach projektu utworzono nową pracownię mechatroniczno – robotyczną. Przeszkolono 4 nauczycieli z obsługi zakupionego sprzętu. Dla 100  uczestników  zorganizowano  staże wakacyjne w firmach w województwie łódzkim.  Uczniowie  w ramach stażu zobowiązani byli wypracować 150 godzin, za które otrzymali wynagrodzenie w wysokości 1 800,00 złotych. Przed rozpoczęciem stażu każdy stażysta obowiązkowo odbył szkolenie BHP oraz badania lekarskie.
 
                                                                                                                 Red. Jolanta Zielonka
 
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WŁ 2014-2020 Projekt „Centrum Doskonalenia Kwalifikacji” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020Oś priorytetowa: XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności Działanie: XI.3Kształcenie zawodowe Okres realizacji: 01.10.2020–30.09.2022Budżet projektu:1 738 330,61PLN Dofinansowanie z EFS: 1 564 497,54PLN.
 
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WŁ 2014-2020

powrót