Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1
im. rtm. Witolda Pileckiego w Piotrkowie Trybunalskim
Logo Piotrkowa Trybunalskiego

Q&A ZSP 1 Piotrków Tryb

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 9 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 9 =
zsp1-piotrkow-pytania-odpowiedzi
Czy istnieje możliwość zmiany profilu w liceum, jeśli ten który wybiorę teraz będzie nie tym?
Zawsze wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom naszych uczniów. W przypadku chęci zmiany profilu również.
 
Co to znaczy, że przedmiot jest realizowany w zakresie rozszerzonym?
To znaczy, że jest realizowany w większej liczbie godzin i zwiększonym zakresie wiedzy. Uczniowie liceum są zobowiązani do realizacji co najmniej dwóch przedmiotów w zakresie rozszerzonym. Szczegóły można znaleźć na naszej stronie www.zsp1.piotrkow.pl i na facebooku.
Chciałem się dowiedzieć jakie są przedmioty zawodowe w technikum mechatronicznym?
Mechatronika da Ci ogólne spojrzenie na całe spektrum przedmiotów technicznych. Będą to: Technologie i konstrukcje mechaniczne,
- Pneumatyka i hydraulika,
- Elektrotechnika i elektronika,
- Programowanie sterowników,
- Pracownie elektryczne/mechaniczne
Na czym polegają w technikum egzaminy zawodowe, czy trudno je zdać?
Egzaminy zawodowe są to egzaminy zewnętrzne. Obejmują swoim zakresem tematycznym jedną kwalifikację. Liczba egzaminów w danym zawodzie jest uzależniona od liczby kwalifikacji wyodrębnionych w podstawie programowej dla danego zawodu. Zdanie ich daje możliwość otrzymania świadectwa potwierdzającego kwalifikację w zawodzie oraz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Wystarczy systematyczna praca, sumienne uczęszczanie na zajęcia i nie ma problemu ze zdaniem egzaminu.
Zastanawiam się jeszcze, co wybrać technikum czy liceum?
Liceum, wybierają osoby, które najczęściej planują kontynuację nauki na studiach, zastanawiają się jeszcze, co chcą robić w życiu. Po technikum możesz  już znaleźć pierwszą pracę w wybranym kierunku, możesz rozwijać swoje zainteresowania w różnych dziedzinach.
Czy w szkole są dobrze wyposażone, nowoczesne pracownie?
Pracownie wyposażone są w nowoczesny sprzęt dydaktyczny, który znacząco wzbogaca szkolną bazę technodydaktyczną. W nowoczesny sprzęt  wyposażona jest wysokospecjalistyczna pracownia mechatroniczna,  trzy sale informatyczne oraz pracownia elektryczno-elektroniczna.
W ostatnim czasie wzbogaciliśmy się o pracownię multimedialną, wyposażoną w 16 komputerów. Nagrodę dla naszej szkoły zdobył uczeń 3 klasy, który zajął pierwsze miejsce w finałowym turnieju Grarantanna Cup w FIFA 20
Czy szkoła pracuje na dwie zmiany?
Nie, wszystkie klasy uczęszczają do szkoły na jedną zmianę.
Czy w technikum jest dużo więcej godzin tygodniowo niż w liceum?
Jest więcej godzin, co wynika z tego, że poza ogólnymi przedmiotami są przedmioty zawodowe. Średnio jest to 7, 8 godzin lekcyjnych dziennie.
Czy w szkole są zajęcia dodatkowe?
Oczywiście. W  szkole prowadzone są liczne zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania uczniów i utrwalającą wiedzę z różnych przedmiotów. Wyróżnić możemy następujące koła zainteresowań :
Koło elektroniczno-robotyczne
Koło informatyczne
SKS- zajęcia sportowo-rekreacyjne
Koło strzeleckie
Zajęcia rozszerzające wiedzę  z fizyki
Koło szachowe
Wolontariat- działalność Szkolnego Klubu Wolontariusza i Szkolnego Koła PCK
Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów z języków obcych.
 
powrót