Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1
im. rtm. Witolda Pileckiego w Piotrkowie Trybunalskim
Logo Piotrkowa Trybunalskiego

Rozpoczęcie zajęć z doradztwa edukacyjno-zawodowego

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 4 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 4 =
szkolenie2- (1)
Projekt Centrum Doskonalenia Kwalifikacji


Dotyczy projektu pt. „Centrum Doskonalenia Kwalifikacji” nr Projektu RPLD.11.03.01-10-0009/19 realizowanego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.3 Kształcenie zawodowe, Poddziałania XI.3.1 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Rozpoczęcie zajęć z doradztwa edukacyjno- zawodowego w ramach projektu "Centrum Doskonalenia Kwalifikacji".

Po zakończonej rekrutacji  do drugiego  etapu projektu ,, Centrum Doskonalenia Kwalifikacji”  6 października br.  rozpoczęły się pierwsze zajęcia z doradztwa edukacyjno-zawodowego dla 10 -osobowej grupy uczniów z klasy 3tb4.  Zajęcia szkoleniowe prowadzone  były  przez pana Dariusza Golisa.. Celem zajęć było  przygotowanie uczniów do podjęcia trafnych decyzji  dalszego kształcenia oraz usystematyzowania wiedzy na temat  preferencji, wartości, umiejętności oraz diagnozy określonych aspektów osobowości.

Tematyka szkolenia obejmowała zagadnienia związane z komunikacją interpersonalną, planowaniem przyszłości, szukaniem pracy, rozwojem osobistym, zawodowym, przygotowaniem CV, oceną własnych kompetencji i odporności na stres,  przedsiębiorczością, planowaniem dalszej  drogi kształcenia i rozwoju. Ważnym elementem warsztatów było  przygotowanie uczniów do rozmowy kwalifikacyjnej.                                                                                
                                                                                                                  Red. Jolanta Zielonka


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach RPO WŁ 2014-2020

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Dotyczy projektu pt. „Centrum Doskonalenia Kwalifikacji” nr Projektu
RPLD.11.03.01-10-0009/19 realizowanego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.3 Kształcenie zawodowe, Poddziałania XI.3.1 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
powrót