Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1
im. rtm. Witolda Pileckiego w Piotrkowie Trybunalskim
Logo Piotrkowa Trybunalskiego

Sobotnie zajęcia  z doradztwa edukacyjno-zawodowego

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 3 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 3 =
1636198200449 (2)
Zajęcia z doradztwa edukacyjno-zawodowego dla 40 uczniów klas trzecich w zawodzie: technik mechatronik.


Dotyczy projektu pt. „Centrum Doskonalenia Kwalifikacji” nr Projektu RPLD.11.03.01-10-0009/19 realizowanego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.3 Kształcenie zawodowe, Poddziałania XI.3.1 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społeczneg


 
6 listopada br. w  ZSP nr 1  odbyły  się  8-godzinne zajęcia z doradztwa edukacyjno-zawodowego dla 40 uczniów klas trzecich w zawodzie: technik mechatronik,  w ramach  unijnego projektu ,,Centrum Doskonalenia Kwalifikacji”.  Zajęcia szkoleniowe prowadzone  były  przez panie: Sylwię Gadomską, Małgorzatę Kędzierską, Renatę Musiał i Jolantę Rapsiewicz  z firmy  La Vie z Włocławka, wspierającej  kształcenie i szkolnictwo zawodowe.

Program zajęć obejmował następujące zagadnienia: planowanie przyszłości, aktywne szukanie pracy, rozwój osobisty i zawodowy, doświadczenia, przygotowanie i kreatywne wykorzystanie CV, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, odporność na stres, ocena własnych kompetencji.

Celem zajęć było  przygotowanie uczniów do podjęcia trafnych decyzji  dalszego kształcenia oraz usystematyzowania wiedzy na temat  preferencji, wartości, umiejętności oraz diagnozy określonych aspektów osobowości. Ważnym elementem warsztatów było  przygotowanie uczniów do rozmowy kwalifikacyjnej.    

                                                                            
                                                                                                                  Red. Jolanta Zielonka
 

 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach RPO WŁ 2014-2020
 
Dotyczy projektu pt. „Centrum Doskonalenia Kwalifikacji” nr Projektu
RPLD.11.03.01-10-0009/19 realizowanego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.3 Kształcenie zawodowe, Poddziałania XI.3.1 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 
powrót