Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1
im. rtm. Witolda Pileckiego w Piotrkowie Trybunalskim
Logo Piotrkowa Trybunalskiego

Staż wakacyjny elektryków i elektroników

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 2 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 2 =
electric-948208_1280
Rozpoczęcie stażu wakacyjnego elektryków i elektroników w ramach unijnego projektu pn. "Międzynarodowe standardy w elektronice"


W związku z planowanym  stażem wakacyjnym w firmie Haering oraz innych firmach z województwa łódzkiego uczestnicy projektu unijnego pn,, Międzynarodowe standardy w elektronice”  otrzymali  24- 25 czerwca br.  odzież ochronną ( fartuch ochronny ESD, koszulka ESD T-shirt, obuwie antystatyczne, okulary ochronne, rękawiczki ochronne ESD, opaska antystatyczna), dostarczoną przez firmę Renex z Włocławka. Wszyscy uczniowie  uczestniczyli także w obowiązkowym  szkoleniu BHP oraz  badaniach lekarskich. Staż wakacyjny w ramach realizowanego unijnego projektu trwa 4 tygodnie.

Uczeń w ramach stażu zobowiązany jest wypracować 150 godzin, za które otrzyma wynagrodzenie w wysokości 1 800,00 złotych. W terminie 7 dni od zakończenia stażu uczeń  zobowiązany jest do  dostarczenia do szkolnego koordynatora projektu  kompletu prawidłowo wypełnionych dokumentów stażowych,  potwierdzających zrealizowanie 150 godzin stażu, co jest warunkiem otrzymania stypendium. 
 
 
                                                                 Red. Jolanta Zielonka –szkolny koordynator projektu    
 
Dotyczy projektu pt.: „Międzynarodowe standardy w elektronice”” nr Projektu RPLD.11.03.01-10-0011/19 realizowanego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.3 Kształcenie zawodowe, Poddziałania XI.3.1 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
       ------------------------------------------------------------------------------------------------------------       
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach RPO WŁ 2014-2020

Załączniki artykułu

Regulamin stażu MSWE (docx) 0.35mb, (Pobrań: 43)
Harmonogram-wsparcia-staz-2021-MSwE (pdf) 0.30mb, (Pobrań: 74)
powrót