Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1
im. rtm. Witolda Pileckiego w Piotrkowie Trybunalskim
Logo Piotrkowa Trybunalskiego

Święty Jan Paweł II 

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 5 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 5 =
received_908764587025100
     
W związku ze wzmożonymi atakami medialnymi na osobę św. Jana Pawła II, które podważają dobre imię polskiego Papieża, jego świętość, zasługi dla Kościoła i Ojczyzny, a także próbują dezawuować jego nauczanie moralne, katecheci w naszej szkole przeprowadzili lekcje o tym wybitnym Polaku, którego życie i pontyfikat przypadły w trudnych czasach przełomu wieków. Jego niekwestionowany wkład w upadek komunizmu w Europie, obalenie „żelaznej kurtyny” i wprowadzenie Kościoła w III tysiąclecie, budzą  głęboki szacunek 
i wdzięczność.

Będąc duchowym przewodnikiem kilku pokoleń Polaków, kształtował moralność i wyznaczał niełatwą, lecz pewną drogę do świętości, która jest naszym obowiązkiem i celem.

Św. Jan Paweł II przypominał o istnieniu wartości, które w najbardziej podstawowy sposób bronią życia, godności i dobra osoby ludzkiej oraz jej prawa do rozwoju, stanowiąc nienaruszalny fundament życia społeczności ludzkiej. Wzywał do szczególnej odpowiedzialności zwłaszcza chrześcijańskich polityków i prawodawców.

Ataki na Świętego Papieża, które uderzają w Kościół i katolików w Polsce, potwierdzają wagę i wielkość jego nauczania. Są jednak również próbą wzbudzenia nieufności i wrogości do katolickiej wiary i Kościoła, zwłaszcza wśród najbardziej bezbronnego młodego pokolenia. Bez solidnej znajomości realiów historycznych oraz nauczania papieskiego, będą łatwym przedmiotem manipulacji środowisk, których celem jest wyrugowanie ze  świata wartości opartych na mocnym fundamencie wiary i moralności chrześcijańskiej.
powrót