Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1
im. rtm. Witolda Pileckiego w Piotrkowie Trybunalskim
Logo Piotrkowa Trybunalskiego

Szkolenie BGA dla elektroników i elektryków 

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 9 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 9 =
1670751224969 (Niestandardowy)
   

Dotyczy projektu pn. „Międzynarodowe standardy w elektronice” nr Projektu RPLD.11.03.01-10-0011/19
w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.3Kształcenie zawodowe
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 finansowanego przez Unię
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego


Od 5 do 10 grudnia 2022 r. elektrycy i elektronicy - uczniowie z klas czwartych- uczestniczyli w ostatnim z I etapu projektu ,,Międzynarodowe standardy w elektronice” w szkoleniu pn. Pakiety elektroniczne z komponentem Ball GridArray w praktyce, w tym również zastosowania SPACE (BGA).

Red. Jolanta Zielonka
szkolny koordynator projektu 
Dotyczy projektu pn. „Międzynarodowe standardy w elektronice” nr Projektu RPLD.11.03.01-10-0011/19
w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.3Kształcenie zawodowe
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 finansowanego przez Unię

Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
powrót