Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1
im. rtm. Witolda Pileckiego w Piotrkowie Trybunalskim
Logo Piotrkowa Trybunalskiego

Szkolenie BGA dla  elektroników

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 5 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 5 =
szkolenie-bga- (2)
Pakiety elektroniczne z komponentem Ball GridArray w praktyce

Dotyczy projektu pn. „Międzynarodowe standardy w elektronice”
nr Projektu RPLD.11.03.01-10-0011/19
w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.3Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 finansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego


3- 5 stycznia   2022 r.  dwie grupy  10-osobowe uczniów  w zawodzie technik elektronik   uczestniczyły w kolejnym  szkoleniu  pn.  ,,Pakiety elektroniczne z komponentem Ball GridArray w praktyce, w tym również zastosowania  SPACE (BGA)” w ramach projektu ,, Międzynarodowe standardy w elektronice”.

 
 Red. Jolanta Zielonka
szkolny koordynator projektu 
Dotyczy projektu pn. „Międzynarodowe standardy w elektronice” nr Projektu RPLD.11.03.01-10-0011/19
w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.3Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 finansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 
powrót