Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1
im. rtm. Witolda Pileckiego w Piotrkowie Trybunalskim
Logo Piotrkowa Trybunalskiego

Szkolenie z doradztwa edukacyjno-zawodowego

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 8 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 8 =
W ramach projektu "Międzynarodowe standardy w elektronice".
Dotyczy projektu pn. „Międzynarodowe standardy w elektronice” nr Projektu RPLD.11.03.01-10-0011/19
w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.3Kształcenie zawodowe
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 finansowanego przez Unię
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Szkolenie z doradztwa edukacyjno-zawodowego w ramach projektu "Międzynarodowe standardy w elektronice".

19 marca br. odbyły się już ostatnie zajęcia z doradztwa edukacyjno-zawodowego w ramach unijnego projektu ,,Międzynarodowe standardy w elektronice” dla grupy elektroników z klasy 3ta1 i 4ta. Zajęcia szkoleniowe prowadzone były przez panią Renatę Musiał.
Celem zajęć było przygotowanie uczniów do podjęcia trafnych decyzji dalszego kształcenia oraz usystematyzowania wiedzy na temat preferencji, wartości, umiejętności oraz diagnozy określonych aspektów osobowości. Tematyka szkolenia obejmowała zagadnienia związane z
komunikacją interpersonalną, planowaniem przyszłości, szukaniem pracy, rozwojem osobistym, zawodowym, przygotowaniem CV, oceną własnych kompetencji i odporności na stres,  przedsiębiorczością, planowaniem dalszej drogi kształcenia i rozwoju. Ważnym
elementem warsztatów było przygotowanie uczniów do rozmowy kwalifikacyjnej. Kolejne szkolenia, tym razem z IPC i ESD, odbędą się w kwietniu i maju.
 
Red. Jolanta Zielonka


 
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach RPO WŁ 2014-2020
powrót