Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1
im. rtm. Witolda Pileckiego w Piotrkowie Trybunalskim
Logo Piotrkowa Trybunalskiego

Szkolenie z zaawansowanych metod lutowania

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 7 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 7 =
315517756_814821929746127_2788100947475255913_n
    
Dotyczy projektu pt. „Międzynarodowe standardy w elektronice” nr Projektu RPLD.11.03.01-10-0011/19 realizowanego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.3 Kształcenie zawodowe, Poddziałania XI.3.1 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego


Szkolenie z zaawansowanych metod lutowania w ramach projektu Międzynarodowe standardy w elektronice Od 14 do 28 listopada br. odbyły się kolejne szkolenia w ramach unijnego projektu: Zaawansowane metody lutowania i napraw pakietów elektronicznych wraz komponentami dla pakietów elektronicznych działających w przestrzeni kosmicznej IPC dla uczniów z klasy: 4ta1, 4tc1 i 4tc2. Zajęcia praktyczne prowadzone były przez pana Miłosza Krzyżanowskiego, 26 listopada – w sobotę - przez pana Damiana Cichockiego z firmy Renex.
 
Red. Jolanta Zielonka szkolny koordynator projektu
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach RPO WŁ 2014-2020

powrót