Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1
im. rtm. Witolda Pileckiego w Piotrkowie Trybunalskim
Logo Piotrkowa Trybunalskiego

Udział  uczniów z klasy  4ta w szkoleniach zawodowych

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 2 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 2 =
Honeyview_1650029674856
2 szkolenia ...


Dotyczy projektu pt. „Międzynarodowe standardy w elektronice” nr Projektu

RPLD.11.03.01-10-0011/19
realizowanego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.3 Kształcenie zawodowe, Poddziałania XI.3.1 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego


Udział  uczniów z klasy  4ta w szkoleniach zawodowych
 2 kwietnia oraz od 11-14 kwietnia  br.  w ramach unijnego projektu  ,,Międzynarodowe standardy w elektronice”   odbyły się  2 szkolenia: 1-dniowe  ,,Ochrona przed elektrycznością statyczną pakietów elektronicznych, z uwzględnieniem aplikacji SPACE (ESD)  oraz 4-dniowe Zaawansowane  metody lutowania  i napraw pakietów elektronicznych wraz komponentami dla pakietów elektronicznych działających w przestrzeni kosmicznej IPC   dla grupy elektroników z klasy 4ta.  Zajęcia praktyczne prowadzone  były  przez  trenerów z firmy  Renex z Włocławka, wspierającej  kształcenie i szkolnictwo zawodowe.  Ostatnie szkolenie z lutowania  dla maturzystów zakończyło uczestnictwo w unijnym projekcie. Życzymy maturzystom spokojnego przygotowywania do egzaminu maturalnego i bardzo dobrych wyników na świadectwie dojrzałości. 

 
Red. Jolanta Zielonka
szkolny koordynator  projektu

 

 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z  Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach RPO WŁ 2014-2020

powrót