Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1
im. rtm. Witolda Pileckiego w Piotrkowie Trybunalskim
Logo Piotrkowa Trybunalskiego

Nowy projekt dla elektryków i elektroników

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 8 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 8 =
tps-projekt-elektronicy-elektrycy
"Międzynarodowe standardy w elektronice"


Zapraszamy uczniów klas drugich i trzecich technikum w zawodach: technik elektryk i elektronik do udziału w projekcie pn. „Międzynarodowe standardy w elektronice”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego Celem głównym projektu jest podniesienie zdolności podnoszących kwalifikacje zawodowych, programu doradztwa edukacyjno-zawodowego, zapewnienie staży zawodowych dla uczniów, zakup sprzętu do pracowni zawodowej, przeszkolenie nauczycieli z obsługi zakupionego sprzętu. Projekt dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W ramach projektu przewiduje się przeprowadzenie szkoleń dla uczniów:

1)Zaawansowane metody lutowania i napraw pakietów elektronicznych wraz z komponentem dla pakietów elektronicznych działających w przestrzeni kosmicznej (IPC)
2)Pakiety elektroniczne z komponentami Ball Grid Array w praktyce, w tym również zastosowania SPACE(BGA)
3)Ochrona przed elektrycznością statyczną pakietów elektronicznych, z uwzględnieniem aplikacji SPACE (ESD)                                                
4) Doradztwo edukacyjno-zawodowe

Uczniowie z każdego szkolenia otrzymają zaświadczenia i certyfikaty.               

Projekt będzie realizowany w okresie 01.05.2021-30.04.2023 r. Rozpoczyna się on udziałem 50 uczniów w stażu zawodowym w okresie lipiec – sierpień i  trwa 150 godzin. Stażysta zostanie doposażony w odzież ochronną (fartuch ochronny, koszulka ESD, obuwie  antystatyczne, okulary, opaska antystatyczna, rękawiczki).

Przed rozpoczęciem stażu odbywają się obowiązkowe badania lekarskie oraz szkolenie BHP.

Szkolenia z zakresu IPC, ESD, BGA oraz doradztwa edukacyjno-zawodowego będą realizowane w okresie wrzesień 2021 – styczeń 2022. Aby wziąć udział w projekcie należy poprawnie wypełnić komplet dokumentów rekrutacyjnych na który składają się:

a)    Formularz rekrutacyjny
b)   Deklaracja uczestnictwa w projekcie
c)   Oświadczenie Uczestnika Projektu
d) Oświadczenie szczegółowe dotyczącego  realizacji równości szans i niedyskryminacji, przekazania praw do wizerunku oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych stanowiące
e) Oświadczenie Rodzica/Opiekuna prawnego
 
Formularze znajdują się w sekretariacie szkoły. Należy je wypełnić i dostarczyć najpóźniej  do  21 maja do sekretariatu szkoły. W przypadku uczniów niepełnoletnich na każdym dokumencie wymagany jest podpis ucznia oraz rodzica/opiekuna prawnego. Staże zawodowe 2020/2021 realizowane w ramach projektu „Międzynarodowe standardy w elektronice” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

 
                                                                                              Jolanta Zielonka
szkolny koordynator  projektu

Załączniki artykułu

Dokumenty-dla-uczniow (pdf) 0.46mb, (Pobrań: 49)
Regulamin-rekrutacji (pdf) 0.27mb, (Pobrań: 46)
powrót