Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1
im. rtm. Witolda Pileckiego w Piotrkowie Trybunalskim
Logo Piotrkowa Trybunalskiego

Ważna informacja  dla   Maturzystów

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 2 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 2 =
man-g90ef03a8a_1280
  
W roku szkolnym 2022/2023 roku  egzamin maturalny jest przeprowadzany  w części pisemnej (język polski, matematyka i język obcy  + 1 przedmiot dodatkowy, do którego należy przystąpić) i ustnej (język polski i język obcy). W 2023 r. część ustna jest obowiązkowa dla wszystkich zdających, w tym dla zdających, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego po raz pierwszy w latach 2020–2022, kiedy część ustna egzaminu maturalnego nie była przeprowadzana. Osoba, która w latach 2020–2022 nie zdała egzaminu z przedmiotu lub przedmiotów w części pisemnej, przystępując do egzaminu maturalnego w 2023 r., ma również obowiązek przystąpić do egzaminu maturalnego w części ustnej.  Szczegółowe informacje (harmonogram, informatory maturalne, przykładowe arkusze egzaminacyjne, bieżące komunikaty)  dotyczące sposobu organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w Formule 2023 oraz w Formule 2015 obowiązujące w roku szkolnym 2022/2023   znajdują się na stronie CKE:  https://cke.gov.pl/.  Wstępne deklaracje maturalne należy obowiązkowo złożyć  do wychowawcy klasy do 30 września br.  Absolwenci składają deklarację w sekretariacie szkoły.     


                                                                                                     Red. Jolanta Zielonka
 
powrót