Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1
im. rtm. Witolda Pileckiego w Piotrkowie Trybunalskim
Logo Piotrkowa Trybunalskiego

Zasady bezpieczeństwa w czasie pandemii

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 1 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 1 =
mask-g9b97a7dd3_1280
Przypomnienie zasad bezpieczeństwa w czasie pandemii...
W związku z gwałtownie narastającą liczbą zachorowań w kraju wynikających z zakażenia wirusem SARS-CoV-2, przypominamy  o podstawowych zasadach bezpieczeństwa rekomendowanych w szkole, zgodnie z  obowiązującym  Regulaminem funkcjonowania szkoły w czasie pandemii i  Wytycznych  MEiN, MZ i GIS.

                             Podstawowe  zasady bezpieczeństwa w czasie pandemii:
 1. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń  zdrowy, bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej   oraz gdy nie został nałożony na niego obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej.
 2. Rekomenduje się stosowanie maseczek w przestrzeni wspólnej
  w czasie przerw międzylekcyjnych i w miejscach wspólnie użytkowanych.
 
 Szczepienie
 • rekomendowane dla pracowników szkół oraz uczniów
  w określonych grupach wiekowych
Dezynfekcja
 • przed i po zajęciach dezynfekcja rąk  środkiem dezynfekującym
Dystans
 •  w miarę możliwości zachowanie odległości pomiędzy osobami
Higiena
 • częste mycie rąk,  dezynfekcja rąk, ochrona podczas kichania
  i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust
Maseczka
 • w przestrzeniach wspólnych, gdy nie można zachować dystansu
Wietrzenie sal
 • przed, po, w trakcie zajęć oraz przerw
                                                                                                                
                                                                                                                Red. Jolanta Zielonka
 
 

Załączniki artykułu

Regulamin funkcjonowania szkoły (docx) 0.02mb, (Pobrań: 50)
powrót